Verpleeghuis Bergweide: ‘Gezamenlijke trots op elkaars werk en prestaties’

Bergweide in Heerlen biedt verpleeghuiszorg en onderscheidt zich als kleinschalige, zelfstandige zorgaanbieder tussen grote zorgaanbieders in de regio door een belevingsgerichte werkwijze, waarbij het “gewoon wonen” benadrukt wordt. De medewerkers van Bergweide leven zich in, in datgene wat de cliënt beweegt en fijn vindt. “Elkaar ontmoeten van mens tot mens is daarvoor een voorwaarde”, staat op de website van verpleeghuis.

Intern schortte het echter steeds vaker aan het vermogen ‘elkaar te ontmoeten.’ facilitair ervaarde dat de zorg weinig begreep van/en begrip had voor facilitair. Waardoor de medewerkerstevredenheid van het facilitair team daalde.  Volgens Jolanda Drossaert (raad van bestuur van Bergweide), werd het tijd om te investeren in de 18 medewerkers van Facilitair bij Bergweide en de manier waarop ze naar hun werk, verantwoordelijkheden en collega’s keken.

‘Geen behoefte aan lijvige rapporten’
De aanpak moest aansluiten bij de bij de belevingswereld en dagelijkse praktijk van de mensen op de werkvloer. Jolanda is duidelijk: “We hadden geen behoefte aan lijvige rapporten, maar aan een laagdrempelige aanpak. Waartoe ben ik als medewerker van Bergweide op aarde? En hoe kunnen we elkaar helpen dat doel te bereiken?”

De aanpak van Next Step Talent
Het project ging van start met het in kaart brengen van de persoonlijkheden van de 18 medewerkers van de afdeling Facilitair door middel van assessments. Op basis van de uitkomsten ondersteunde Erwin Lennertz, partner bij Next Step Talent, hen in trainingssessies bij de beoogde veranderingen. Daarbij stond de eigen rol van medewerkers in de gewenste verandering centraal.  Parallel aan deze sessies nam Bas Blezer, ook partner bij Next Step Talent, gepokt en gemazeld in de facilitaire wereld, de persoonlijke coaching van de teamleider Facilitair voor zijn rekening.

De facilitair teamleider ging nieuwe uitdaging aan
Na een aantal weken koos de teamleider Facilitair echter voor een baan buiten Bergweide. Next Step Talent wierf snel twee kandidaten, waarna uiteindelijk Arie van de Broek werd gevraagd om op interimbasis de rol van Teamleider Facilitair op zich te nemen vanuit Next Step Talent. In aanvulling daarop stapte Bas tijdelijk aan boord als Facilitair Manager om mee te helpen om de veranderingen in de praktijk te brengen, Arie te begeleiden en een escalatieniveau extra te realiseren. Jolanda: “Bas fungeerde echt als vliegende keep in die periode, maar het zorgde er wel voor dat we met het project door konden. Het zorgde daarnaast ook voor rust en focus in de aansturing.”

Kantelen van perceptie
In het begin van vergelijkbare projecten is er vaak sprake van weerstand. Dat bleek ook het geval bij Bergweide. Erwin: “Voor mij ging het om het kantelen van de perceptie van medewerkers. Vaak hopen ze in de coach of trainer iemand te treffen bij wie ze hun beklag kunnen doen en die hun kant kiest. Want als iemand anders het schuld is, hoef je zelf niet te veranderen. Dan valt het natuurlijk tegen als ik ze een spiegel voorhoud en vraag naar hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Het waren eerst dus best pittige sessies.”

Het goede voorbeeld
Doordat Bas tijdelijk als Facilitair Manager bij Bergweide fungeerde, kon er worden versneld. Ook de rol van Arie was belangrijk, volgens Erwin. “Arie bracht waardevolle ervaring in de facilitaire wereld mee, en heeft in zijn loopbaan ook vaker voor een groep gestaan. Hij kon dus nu in houding en gedrag meteen het goede voorbeeld geven.”

Meer verbinding en meer begrip
Jolanda zag de dynamiek binnen Bergweide veranderen. “Er werd hard gewerkt aan inzichten en handvatten voor medewerkers om naar zichzelf en elkaar te kijken. Men besefte steeds sterker dat ze er zelf echt toe doen en dat ze trots op elkaar en op het werk mogen zijn dat ze bij Bergweide verrichten.” Onbegrip maakte in de loop van de sessies plaats voor trots op het werk en elkaars prestaties. Erwin: “Die verbinding is echt het grootste winstpunt. Uiteindelijk wil iedereen gewoon gehoord en begrepen worden. Het kost weliswaar tijd om dat vertrouwen en besef voor elkaar te krijgen, maar het levert altijd meer samenhang in de groep op.” Jolanda vult aan: “Als mensen mogen meebeslissen, mee mogen praten, dan ontstaat er eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Nu schuiven mensen van Zorg en Facilitair zelfs aan bij elkaars overleggen. Niet omdat het moet, maar omdat ze elkaar willen helpen. Dat is echt een prachtig concreet resultaat.”

Rust, stabiliteit en onderling vertrouwen
Jolanda vindt dat de opdracht is geslaagd. De basis is nu op orde, geeft ze aan. “We hebben precies wat we wilden: rust, stabiliteit en het onderlinge vertrouwen om verder te bouwen. Daarnaast zijn er nu de handvatten om verder te bouwen, zoals het praktische adviesrapport. Belangrijker nog is dat we kunnen teruggrijpen op een gezamenlijke ervaring, op een proces dat we samen doorlopen hebben. Onlangs vroeg iemand zich hardop af wat al die trainingen nou eigenlijk hadden opgeleverd. Die medewerker werd meteen door collega’s aangesproken. Dat is mooi, dan is er dus echt een gezamenlijk verhaal ontstaan. Nu kan de blik naar voren.”

Samen naar de toekomst kijken
In december is interim Teamleider Facilitair Arie van de Broek in vaste dienst gekomen bij Bergweide. Jolanda: “We waren erg tevreden met zijn functioneren. Hij kan nu vorm blijven geven aan de verandering die we hebben ingezet met Next Step Talent. Het zaadje is geplant, het is nu aan iedereen bij Bergweide om het samen tot bloei te laten komen en naar de toekomst te kijken”, besluit ze tevreden.

Related work

ImprovementatWork: Het vinden van de juiste werknemer begint bij jezelf leren kennen

ImprovementatWork: Het vinden van de juiste werknemer begint bij jezelf leren kennen

Kernwaarden in het MKB

Kernwaarden in het MKB